تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیانﺧﺪﺍ ﮔﺮ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺯ ﺭﻭی ﻛﺎﺭ آﺩﻣﻬﺎ!

ﭼﻪ ﺷﺎﺩﻳﻬﺎ ﺧﻮﺭﺩ ﺑﺮﻫﻢ...

ﭼﻪ ﺑﺎﺯﻳﻬﺎ ﺷﻮﺩ ﺭﺳﻮﺍ...

یکی ﺧﻨﺪﺩ ﺯ آﺑﺎﺩی...

یکی ﮔﺮﻳﺪ ﺯ ﺑﺮﺑﺎﺩی...

یکی ﺍﺯ ﺟﺎﻥ ﻛﻨﺪ ﺷﺎﺩی...

یکی ﺍﺯ ﺩﻝ ﻛﻨﺪ ﻏﻮﻏﺎ...

ﭼﻪ ﻛﺎﺫﺏ ﻫﺎ ﺷﻮﺩ ﺻﺎﺩﻕ...

ﭼﻪ ﺻﺎﺩﻕ ﻫﺎ ﺷﻮﺩ ﻛﺎﺫﺏ...

ﭼﻪ ﻋﺎﺑﺪ ﻫﺎ ﺷﻮﺩ ﻓﺎﺳﻖ...

ﭼﻪ ﻓﺎﺳﻖ ﻫﺎ ﺷﻮﺩ ﻋﺎﺑﺪ...

ﭼﻪ ﺯشتی ﻫﺎ ﺷﻮﺩ ﺭﻧﮕﻴﻦ...

ﭼﻪ تلخی ﻫﺎ ﺷﻮﺩ ﺷﻴﺮﻳﻦ...

ﭼﻪ ﺑﺎﻻﻫﺎ ﺭﻭﺩ پایین...


ﻋﺠﺐ ﺻﺒﺮی ﺧﺪﺍ ﺩﺍﺭﺩﻛﻪ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﺮ ﻧﻤﻴﺪﺍﺭﺩ...


┄┄┄┄┄❅✾❅┄┄┄┄┄


❣️ سهراب سپهری


مهران :) ۹۶-۱۱-۲۱ ۰ ۰ ۵۷

مهران :) ۹۶-۱۱-۲۱ ۰ ۰ ۵۷" ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﺒﺎﺷﻢ ... "

ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﯼ ﺑﺎﺷﻢ ﭘﺎ ﺭﻭﯼ ﯾﻮﻧﺠﻪ ﻫﺎ ﺑﮕﺬﺍﺭﻡ ؛

ﺍﻣﺎ ﺩﻟﯽ ﺭﺍ ﺩﻓﻦ ﻧﮑﻨﻢ ...

ﮔﺮﮔﯽ ﺑﺎﺷﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺪﺭﻡ ﺍﻣﺎ ﺑﺪﺍﻧﻢ ؛

ﮐﺎﺭﻡ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺫﺍﺕ ﺍﺳﺖ، ﻧﻪ ﻫﻮﺱ ...

ﺧﻔﺎﺵ ﺑﺎﺷﻢ، ﮐﻪ ﺷﺒﻬﺎ ﮔﺮﺩﺵ ﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ ﮐﻮﺭ ؛

ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺍﺑﯽ ﺭﺍ ﭘﺮﭘﺮ ﻧﮑﻨﻢ ...

ﮐﻼﻏﯽ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﻗﺎﺭﻗﺎﺭ ﮐﻨﻢ ...

ﺍﻣﺎ ﭘﺮﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺭﻧﮓ ﻧﮑﻨﻢ ﻭ ﺩﻟﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺭﻭﻍ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎﻭﺭﻡ ...!


 ﭼﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﺷﺎﯾﺪ ؛

ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻮﻫﯿﻦ ...

ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ "ﺍﻧﺴﺎﻥ" ﺧﻄﺎﺏ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ... 


┄┄┄┄┄❅✾❅┄┄┄┄┄


❣️ علی شریعتی


مهران :) ۹۶-۱۱-۲۱ ۰ ۰ ۴۴

مهران :) ۹۶-۱۱-۲۱ ۰ ۰ ۴۴


از مست نپرسید به میخانه چرا هست

ترسم که بگوید که به آن خانه خدا هست


قاضی بزند هم سر وهم دست و زبانش

بر دار بگوید که به خمخانه شفا هست


جاهل نرود در پی آن خانه ی عشّاق

زیرا پدرش گفته که در مکه صفا هست


او نیز چو آن عابد بی دین بگردد

بیچاره نداند که در آن خانه دوا هست


آن کس که کند سجده به دلدار خیالی

دیوانه نداند که در این کار خطا هست


من نیز شدم عاشق و در میکده رفتم

دیدم که بجز یار خداهست و بقا هست


از باده بنوشیدم و گفتم که رضایم

زیرا که به میخانه ی عشاّق خدا هست


┄┄┄┄┄❅✾❅┄┄┄┄┄

   

❣️ مولانا


مهران :) ۹۶-۱۱-۲۱ ۰ ۰ ۴۶

مهران :) ۹۶-۱۱-۲۱ ۰ ۰ ۴۶اگر پادشاه بودم ،


شک نکن صدای خنده ات را 


سرود ملی می کردم


مــادر ...


┄┄┄┄┄❅✾❅┄┄┄┄┄


❣️ حسین پناهی


مهران :) ۹۶-۱۱-۲۰ ۰ ۰ ۶۰

مهران :) ۹۶-۱۱-۲۰ ۰ ۰ ۶۰


Related image


روزی کلاغی بر درختی نشسته و تمام روز خود را بیکار بود و هیچ کاری نمی کرد..!

خرگوشی از آن جا عبور می کرد.

از کلاغ پرسید: آیا من هم می توانم مانند تو تمام روز را به بیکاری و استراحت بگذرانم؟


کلاغ حیله گرانه گفت: البته که میتونی..! خرگوش کنار درخت نشست و مشغول استراحت شد .

ناگهان روباهی از پشت درخت جَست و او را شکار کرد.

کلاغ خنده زنان گفت: برای این که 

مفت بخوری و بخوابی و هیچ کاری نکنی ...

باید این بالا بالا ها بنشینی..!


و این حکایت همچنان باقیست


مهران :) ۹۶-۱۱-۲۰ ۰ ۰ ۴۸

مهران :) ۹۶-۱۱-۲۰ ۰ ۰ ۴۸
زندگی یعنی لمس یک لاله بدون هوس کندن آن

بخشش آب به تشنه، بدون هوس بستن آن

قسمت نان و شراب

زندگی یعنی عشق، لذت دیدن یک آهوی خسته، بدون هوس کشتن آن


"فرزان انگار"

مهران :) ۹۶-۱۱-۲۰ ۰ ۰ ۵۴

مهران :) ۹۶-۱۱-۲۰ ۰ ۰ ۵۴


دستان تو❤️👐🏼

بزرگترین تصمیمی است

که تا آخر عمر گرفته ام💍

_________________________________

عشـــ♥️ـــق یعنـــی از تمـوم دنیـــــا

 فقط تـو رو میـخوام ....

__________________________________

داشــــتن یکـــی کـــه

دوستـــش داشـــــــته باشی و

بدونـــی .....

اونـــم بیشتـــر از جـــونش دوستــ💞ـــتداره

اوج خوشــــــــبختیه ...

 ♥️

____________________________________

عشق بین یه دختر جذاب و

 یه پسر خوش تیپ نیس

 عشق بین دو قلب واقعیه

 ❤️

______________________________________

این همه آدم کنارَمـَن،

این همه آرام بخش در دسترسمه

ولی فقط تویی که میتونی آرومم کنی فقط توووو❤️😌

_______________________________________

دعوا کن،

ولی با کاغذت...!

اگر از کسی ناراحتی، یک کاغذ بردار و یک مداد! هر چه خواستی به او بگویی روی کاغذ بنویس...

خواستی داد هم بکشی، تنها سایز کلماتت را بزرگ کن؛

نه صدایت را...!

آرام که شدی برگرد و کاغذت را نگاه کن؛

آن وقت خودت قضاوت کن...

حالا می توانی تمام خشمِ نوشته هایت را با پاک کُنت پاک کنی...

دلی هم نشکانده ای،

وجدانت را هم نیازرده ای؛

خرجش همان مداد و پاک کن بود؛

نه بغض و پشیمانی...

آری...گاهی می توان از کوره خشم  پخته تر بیرون آمد...مهران :) ۹۶-۱۱-۲۰ ۰ ۱ ۶۰

مهران :) ۹۶-۱۱-۲۰ ۰ ۱ ۶۰


📝

قوی نیستی؟

عیبی ندارد

ادای قدرتمندها را درآور

آنقدر نقش آدمقوی  قوی را به خودت بگیر

تا خودت باور کنی

وگرنه این جماعت فرق آدم قوی

و نقش قوی را به این زودی ها نمیفهمند

تنها تلاش شان احترام به قدرت است

و له کردن ضعیف

پس حتی اگر قوی نیستی

تظاهر به قدرت کن

تا زیر پاهایشان له نشوی.
مهران :) ۹۶-۹-۰۷ ۰ ۲ ۹۹

مهران :) ۹۶-۹-۰۷ ۰ ۲ ۹۹


روزی که برای اولین بار

تو را خواهم بوسید

یادت باشد

کارِ ناتمامی نداشته باشی

یادت باشد

حرفهای آخرت را 

به خودت 

و همه

گفته باشی

فکرِ برگشتن 

به روزهای قبل از بوسیدنم را 

از سَرَت بیرون کن

تو 

در جاده ای بی بازگشت قدم می گذاری

که شباهتی به خیابان های شهر ندارد

با تردید

بی تردید

کم می آوری ...مهران :) ۹۶-۹-۰۷ ۰ ۰ ۶۶

مهران :) ۹۶-۹-۰۷ ۰ ۰ ۶۶


یک عمر برای دوست داشتنت مدت کوتاهی ست

مگر آدم چند سال عمر می کند؟

و تازه ممکن است نصف عمرش هم تو را نشناسد!

تو اما از ابتدا بوده ای

همین طور دوست داشتنی

مخاطب هرچه شاعر!

دلبر هرچه عاشق!

کسی نتوانسته تو را جوری که لایقش هستی دوست بدارد

حتی من!

قول می دهم تمام عمرم را خوب خوب دوستت داشته باشم

و بار دیگر که پا به جهان گذاشتم زودتر عاشقت شوم

هرچه زودتر...
مهران :) ۹۶-۹-۰۷ ۰ ۰ ۵۸

مهران :) ۹۶-۹-۰۷ ۰ ۰ ۵۸


۱ ۲ ۳ ... ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵

جاده بهانه است
مقصود چشم توست!

مـن راهی تـــــو اَم
ای مقصد درست!


#علیرضا_آذر


نویسندگان