تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
پرنده ای که پرواز بلد نباشه٬ به قفس میگه تقدیر


۴ مطلب با موضوع «فیلم» ثبت شده استقسمت 4 هم ا.مد روی لینک زیر بزنید و دانلودش کنید.


شهرزاد


رایگان در کانال تلگرام مهران محسنی ۹۶-۱۲-۰۱ ۰ ۰ ۲۷

مهران محسنی ۹۶-۱۲-۰۱ ۰ ۰ ۲۷نسخه رایگان قسمت 3 شهرزاد در کانال تلگرامی گذاشته شد .

برید دانلود کنید.

ممنون.
مهران محسنی ۹۶-۱۱-۲۳ ۰ ۰ ۳۳

مهران محسنی ۹۶-۱۱-۲۳ ۰ ۰ ۳۳
قسمت 3 از فصل 3 شهرزاد هم اومد 

رو لینک زیر بزنید خودتون ببینید دیگع


شهرزاد
مهران محسنی ۹۶-۱۱-۲۳ ۰ ۰ ۲۶

مهران محسنی ۹۶-۱۱-۲۳ ۰ ۰ ۲۶مهران محسنی ۹۶-۱۱-۲۲ ۰ ۰ ۲۴

مهران محسنی ۹۶-۱۱-۲۲ ۰ ۰ ۲۴


کردم از عقل سوالی،
که مگر ایمان چیست؟
عقل بر گوش دلم گفت؛
که ایمان ادب است،
آدمیزاد اگر بی ادب است،آدم نیست،
فرق ما بین بنی آدم و حیوان،
#ادب است...!

#سعدی


نویسندگان