تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان


 (( به نام خداوند بخشنده مهربان ))

 

نام پدر : کوه رنج

نام مادر : فرشته ی غم

نام پدربزرگ : درویش تنها

نام مادربزرگ : سلطان غم

قد:کمتر از خاک

وزن:به سنگینی بغض چند ساله

رنگ چشم:بارانی

رنگ مو:همرنگ درد

مقطع تحصیلی:پایه آخر بد بختی

گناه:انسان بودن

جرم:به دنیا آمدن

محکومیت:زندگی کردن

زمان رهایی:مرگ

چراغم :خاموشی

سقفم :آسمان

مونسم : شب

کارم : حسرت

یادم : فراموشی

دردم : فراغ

فریادم : سکوت

آرزویم : مرگ

زندگیم :سیاه پر کلاغی

امیدم :ناامیدی

آدرس : خیابان غم –

میدان تنهایی – چهارراه بدبختی –

خیابان رنج – کوچه غربت –

کردم از عقل سوالی،
که مگر ایمان چیست؟
عقل بر گوش دلم گفت؛
که ایمان ادب است،
آدمیزاد اگر بی ادب است،آدم نیست،
فرق ما بین بنی آدم و حیوان،
#ادب است...!


#سعدی


نویسندگان